Поверителност


Поверителност на данните
 
Посетителите могат да разгледат всички продукти от магазина на A-C.bg без  да предоставят информация за себе си.
Основното ни желание е да се чувствате сигурни, когато влизате в нашата Интернет страница. Защитата на личната Ви сфера е от висок приоритет за нас, защото ние разглеждаме защитата на личните данни като основен принцип в качественото предлагане на услуги и информация.
Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, е тази, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на магазина на A-C.bgA-C.bg използва информацията за целите, предвидени в Общите условия за ползване на сайта, както и за предлагане на нови продукти и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), промоции, купони за намаление, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя. Чрез регистрирането си, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения изпращани от магазина на A-C.bg.
Трансферирането на лични данни към трети лица принципно е изключено. Допуска се единствено с оглед реализацията на целта: продажба от разстояние на продукти предлагани от A-C.bg, за която сте ни ги предоставили посредством попълването и изпращането на съответния формуляр или e-mail. В този случай ние ги предоставяме на наши партньори - например фирми за превоз и доставка.
Екипът на магазина на A-C.bg, счита за своя първостепенна задача да опази по възможно най-сигурен начин поверителността на получената от вас лична и бизнес информация. Ние знаем как огромното и вълнуващо разрастване на Интернет и на всички видове online услуги предизвикват допълнителна  и то основателна тревога за потребителите по отношение на наличната информация за тях и искаме да бъдете уверени, че във всяка от нашите Интернет дейности ние винаги имаме предвид този наш ангажимент: съвестно да защитаваме Вашите данни от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване, включително и на предоставената ни за архив/съхранение лична или бизнес информация.Достъпът до информацията за клиентите е ограничен до онези наши служители, които са оторизирани и които са обучени да боравят с тези данни правилно и да спазват правилата за поверителност. Личните данни се съхраняват в криптиран вид.
Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на магазина на A-C.bg без разрешението на своите родители или настойници.


Информация от потребителите
 
A-C.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до A-C.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този Сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. A-C.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Сайта използва "cookies" за ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката.
 
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.